SHPËRNDAJE

As digital currencies grow in popularity and acceptance, we now accept the leading cryptocurrency, Bitcoin, as a method of payment. The anonymity and privacy that is offered by Bitcoin is appealing to a wide variety of  customers since it manages transactions within an encrypted network. Bitcoin transactions make the online payment easier and can be used by companies and customers in all countries that have access to the Internet, including countries that do not permit the use of PayPal. It helps individuals, businesses and activist groups keep their digital identity anonymous, their online data private and their websites running.

Me rritjen e popullaritetit të monedhave digjitale, ne tashmë pranojmë ‘Bitcoin’ si mënyre pagese.  Anonimiteti dhe privatesia që ofrohet nga bitcoin ka tërhequr shumë konsumaturë duke i kryer  transaksionet në mënyre private, në një rrjet të koduar. Transaksionet Bitcoin e bëjne më të thjeshtë mënyrën e pagesës dhe mund të përdoren nga kompanitë dhe klientët në të gjitha vendet që kanë akses në internet, duke përfshirë vendet që nuk lejojnë përdorimin e PayPal. I ndihmon të gjithë individët, bizneset të mbajnë identitetin digjital anonim, duke i mbajtur të dhënat private si dhe websitet më në konkurence se kurrë.

PËRGJIGJU