SHPËRNDAJE

Ky sondazh është pjesë e një diskutimi më të gjerë që duam të bëjmë me ju lexuesit tanë. Ju lutem jepni votën tuaj si dhe komentet shtesë te pjesa më poshtë.


A mjafton vetëm faqja e Facebook-ut për një biznes?

1 Koment

PËRGJIGJU